logo logo
logo logo muziek lezingen video agenda colofon home logo
foto

Sternenrest
‘Sterren maken geen muziek’
Lezingen onder redactie van Chris Bremmers

Lezingenreeks
Oogmerk is om in samenwerking met diverse Universiteiten en/of (kunst)instellingen lezingen te organiseren rond een uitvoering van Sternenrest.
Voor actuele ontwikkelingen zie: Agenda

Thematiek

De conceptie en uitvoering van Sternenrest wordt gedragen en begeleid door een reflectie op de relatie tussen wetenschap en techniek, (toon)kunst en de wijze waarop sterren en de sterrenhemel verschijnen vanuit het perspectief van de menselijke leefwereld. Daarbij wordt de vraag aangesneden hoe zich die verschillende perspectieven – de wetenschappelijke, de esthetisch-kunstzinnige en de alledaagse - zich tot elkaar verhouden.

Wetenschappelijk inzicht beoogt objectieve informatie over sterren die alleen door ‘spitstechnologie’ kan worden verkregen, maar geeft kennelijk ook aanleiding in muzikaal-esthetische termen over de kosmische werkelijkheid te spreken.
In de kunst wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk inzicht en geavanceerde techniek, maar niet om informatie te verkrijgen, terwijl het kunstwerk toch iets ‘toont’ van de ster.

Vanuit het gewone leven verschijnen sterren niet zoals ze in de wetenschap worden waargenomen of in de kunst worden getoond, maar geven ze eveneens aanleiding te spreken in termen van schoonheid en verhevenheid.
Hoe verhouden zich de verschillende wijzen van waarneming, ontdekking en waardering tot elkaar? Welke rol speelt de kunst en meer precies: het kunstwerk in die complexe verhouding? Welke verschillen, overeenkomsten en verbanden zijn er tussen wetenschap, kunst en de gewone menselijke waarneming?

Astronomen, muziektheoretici en filosofen - gespecialiseerd in wetenschap(sgeschiedenis), techniek, kunst en muziek - kunnen worden uitgenodigd om deze en andere vragen aan te snijden in lezingen onder redactie van Chris Bremmers.